BA Beroep

Zoals iedere aansprakelijkheidsverzekering, beschermt ook deze polis het vermogen van de verzekerde (natuurlijke persoon of rechtspersoon): iedere beroepsactiviteit en ieder menselijk handelen omvat automatisch het risico van het toebrengen van schade aan anderen.

In eerste instantie zullen wij uw (en onze) belangen verdedigen en hiervoor de nodige kosten (advocaten, experten, …) ten laste nemen. En in tweede instantie de (verzekerde) aansprakelijkheid vergoeden in de vorm van een schadevergoeding aan derden.

Wat is er verzekerd in BA beroep?

De verzekering BA-beroep dekt de contractuele en de niet-contractuele aansprakelijkheid ten gevolge van schade door “beroepsfouten”. De polis is voornamelijk bedoeld voor die risico’s waarbij de intellectuele prestatie, het ontwerp, de diagnose,… de prestatie is die geleverd wordt.

Het begrip “beroepsfout” wordt meestal zeer ruim gedefinieerd en omvat onder meer:

  • nalatigheden,
  • niet- en verkeerd handelen,
  • verzuimen,
  • vergissingen,
  • enz… .

Dokters, tandartsen, architecten, advocaten, reisorganisatoren, accountants, informatici, bodemsaneringsdeskundigen, notarissen, enz…. (intellectuele beroepen) hebben vooral baat bij het afsluiten van deze verzekering. Soms wordt deze verzekering zelfs wettelijk verplicht voor deze “beroepen”.