Ik verander van werk. Hoe zit het nu met de hospitalisatieverzekering via mijn werkgever?

Nieuwe werkgever biedt een hospitalisatieverzekering Als uw nieuwe werkgever een hospitalisatieverzekering voorziet, doet u er goed aan hem te vragen of er een termijn is binnen dewelke u moet aansluiten. Zo ja, dan respecteert u deze best. Het bespaart u mogelijk een (lange) wachttijd en heel wat bijkomende administratie. Als uw nieuwe werkgever u niet verplicht toe te treden tot zijn hospitalisatieverzekering, is er veelal een korte wachttermijn van zo’n drie maanden. Is de aansluiting tot de hospitalisatieverzekering wel een verplichting voor de werknemer, dan is er gewoonlijk geen wachttermijn. De verzekeraar werkt met deze wachttijden om te vermijden dat een werknemer pas besluit zich te verzekeren wanneer hij weet dat er een hospitalisatie zit aan te komen. Nieuwe werkgever biedt geen hospitalisatieverzekering Dankzij de wet-Verwilghen is het voortaan mogelijk dat u – en uw verzekerde gezinsleden – de collectieve hospitalisatieverzekering op individuele basis verder zetten zonder dat er een nieuwe vragenlijst moet worden ingevuld, zonder wachttijden en zonder nieuwe uitsluitingen. Let wel: dit geldt alleen indien u de laatste twee jaar onafgebroken verzekerd was. Een individuele hospitalisatieverzekering is doorgaans duurder dan een collectieve. U houdt er dus best rekening mee dat de premie die u zal betalen vanaf de individuele verderzetting, hoger kan uitvallen dan wat u voordien betaalde.

Ik ben een fanatiek bungeejumper. Moet ik mijn verzekeraar verwittigen voor ik de sprong waag?

Absoluut. Op het moment van het sluiten van het contract bent u wettelijk verplicht alle relevante informatie vóór het afsluiten van een levensverzekering aan uw verzekeraar mee te delen. Als u twijfelt of bepaalde informatie relevant is voor uw levensverzekering, kunt u best altijd uw verzekeraar of tussenpersoon op de hoogte brengen. De verzekeraar zal op basis van deze informatie besluiten wat zij kan verzekeren. Hierbij zal zij niet over één nacht ijs gaan. Indien zij van oordeel is dat de sport die u uitoefent een te groot risico inhoudt en niet verzekerbaar is, zal zij dit ofwel via de algemene voorwaarden, ofwel via de bijzondere voorwaarden uitsluiten. In de algemene voorwaarden zullen eventuele uitsluitingen meestal algemeen geformuleerd zijn, bijvoorbeeld een uitsluiting voor “gevaarlijke sporten”. Deze algemene formulering kan geïllustreerd worden via een niet-limitatieve lijst. Daarnaast kan de verzekeraar in de bijzondere voorwaarden “overlijden ten gevolgen van bungeejumpen” uitdrukkelijk uitsluiten. Om te weten of uw hobby gevolgen kan hebben voor de uitkering van een reeds lopend verzekeringscontract, kijkt u best beide documenten goed na of neemt u contact op met uw verzekeraar of tussenpersoon. 
© Flanders Insurance BVBA - Verhelststraat 5 - 8790 Waregem | Kortrijkseweg 356 – 8791 Beveren-Leie
FSMA / RPR Gent, afdeling Kortrijk 0705959565