Enkele veel gestelde vragen over het corona of Covid-19 virus

5 maart 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds december 2019 is er in de Chinese stad Wuhan sprake van de opkomst van het “2019-nCoV-virus”, een op dat ogenblik nog onbekende variant van het coronavirus. Dit virus werd nadien officieel omgedoopt in Covid-19 door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Hier vind je enkele veel gestelde vragen over het Corona virus.

Europ Assistance

Is de Covid-19-epidemie een gedekte gebeurtenis in de annuleringsverzekeringen NoGo van Europ Assistance België?

Neen, epidemieën en pandemieën zijn geen gedekte gebeurtenis van de reisannuleringsverzekering NoGo van Europ Assistance België.
Wij raden u aan om contact op te nemen met uw touroperator, uw luchtvaartmaatschappij of uw hotel in verband met een mogelijke annulatie.

Wat moet ik doen als ik door het Covid-19 besmet wordt in het buitenland?

Indien u in het buitenland ziek wordt, zal Europ Assistance u bijstaan en uw dossier verder opvolgen. Wij zullen de medische kosten ten laste nemen in overeenstemming met de onderschreven bijstandsformule, na onderzoek van uw dossier door onze arts.

Voor alle epidemieën, waaronder het Covid-19, zal Europ Assistance steeds de regels moeten naleven die door de plaatselijke overheden opgelegd zijn (bvb. toegang tot de steden of tot de hospitalen) en rekening moeten houden met de sanitaire voorschriften die door de bevoegde instanties worden uitgevaardigd (bvb. quarantaine).

Wat als ik niet naar België kan terugkeren wegens een opgelegde quarantaine in het buitenland of een besmetting door het Covid-19?

Indien u in het buitenland ziek wordt, zal Europ Assistance u bijstaan en uw dossier verder opvolgen. Wij zullen de medische kosten ten laste nemen in overeenstemming met de onderschreven bijstandsformule, na onderzoek van uw dossier door onze arts. Voor alle epidemieën, waaronder het Covid-19, zal Europ Assistance steeds de regels moeten naleven die door de plaatselijke overheden opgelegd zijn (bvb. toegang tot de steden of tot de hospitalen) en rekening moeten houden met de sanitaire voorschriften die door de bevoegde instanties worden uitgevaardigd (bvb. quarantaine).

Indien u niet ziek bent, maar enkel getroffen wordt door een quarantainemaatregel, raden wij u aan om contact op te nemen met uw touroperator, uw luchtvaartmaatschappij of uw hotel in verband met de verlenging van uw verblijf. Neem ook contact op met de Belgische consulaire vertegenwoordiging https://travellersonline.diplomatie.be/. In sommige gevallen zullen de Belgische overheden beslissen welke middelen zij inzetten om de Belgische reizigers te repatriëren. 

 

Allianz Assistance

Reisverzekering

Word je tijdens je reis ziek van het Coronavirus dan worden uw medische kosten niet vergoed, behalve voor de Royal Service en World Royal Protection. Met beide jaarformules worden extra reis- en verblijfkosten voor andere reizigers vergoed tot een bepaalde limiet. De kosten voor een mogelijke verlenging van uw verblijf of repatriëring kunnen ook in aanmerking worden genomen. Check de algemene voorwaarden van uw polis.

Annuleringsverzekering

Annuleringsverzoeken naar aanleiding van het Coronavirus vallen niet onder onze jaarlijkse producten, behalve onze Royal Service of World Royal Protection. Onze tijdelijke producten dekt geen annulering vanwege het Coronavirus (wij refereren hier naar de algemene voorwaarden van uw contract). Dus als je je reis naar een met het Coronavirus besmet gebied annuleert omdat je niet meer wilt reizen, dan worden deze kosten niet vergoed. 

Wat kan de reisorganisatie voor u doen?

In een aantal gevallen heeft u recht op vergoeding van de annuleringskosten van het reisbureau of touroperator of kunnen zij de reis voor u omboeken naar een andere bestemming. Neem hiervoor contact op met uw reisorganisator.

 

Van zodra we meer informatie ontvangen van onze andere maatschappijen zal deze informatie hier komen.

 

Enkele handige tips die zowel thuis als op vakantie gelden:

 • Was regelmatig je handen
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
 • Heb je geen zakdoekjes bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Vermijd handen geven
 • Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn.

 

Meer info vind je op www.info-coronavirus.be 

U kan steeds contact met ons opnemen indien u een vraag hebt over uw bijstandspolis.

Laat de storm je investering niet wegblazen

7 februari 2020

storm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storm of harde rukwinden kunnen veel overlast en schade veroorzaken. Maak er een prioriteit van om de voorzorgen te nemen wanneer storm voorspeld wordt! Volgt er ondanks de preventieve maatregelen toch nog schade, dan kan je steeds terecht bij je verzekeringsmakelaar. Hij helpt je in alle onafhankelijkheid verder bij het schadebeheer.

Stormschade voorkomen

 • sluit ramen, deuren en garagepoorten
 • haal alle stekkers uit het stopcontact
 • controleer dakgoten, regenpijp, regenputjes op eventuele verstoppingen
 • rol je zonnewering op en zet je parasol weg
 • parkeer je auto op een veilige plaats, vermijd parkeren onder een boom
 • zet zoveel mogelijk binnen of hang vast, zoals tuinmeubels, vuilnisbakken, (schotel)antennes, …
 • verwijder oude of ongezonde bomen en rotte delen van bomen en snoei overhangende takken
 • ga niet voor een open raam staan
 • je bent het best beschermd in de auto

Hagelschade voorkomen

 • parkeer je auto in een garage of onder een dak
 • moet je je auto toch buiten parkeren, bescherm hem dan met een dik deken
 • bescherm dakkoepels met een dik deken of oud tapijt
 • laat je zwembadrolluik open in plaats van gesloten

Autorijden in een storm of hagelbui

 • zoek naar een veilige, overdekte plaats en wacht tot de storm voorbij is
 • kun je nergens schuilen, stop dan op een veilige plaats en wacht tot de storm of hagelbui voorbij is. Zo beperk je de impact en de schade

Wanneer spreekt men over storm?

De rechtstreekse inwerking van wind:

 • waarvan een topsnelheid vanaf 80 km/u wordt gemeten op het dichtstbijgelegen waarnemingsstation van het KMI
 • die in een straal van 10 km rond het verzekerde gebouw, verzekerbare constructies of goederen beschadigt

Checklist na de storm

 • Doe aangifte bij ons, je kan steeds contact met ons opnemen
 • Maak een inventaris op van de schade
 • Neem foto’s van de schade
 • Verzamel originele facturen en garantiecertificaten van beschadigde goederen
 • Vraag een offerte voor de herstelling en bezorg deze aan je verzekeringsmakelaar
 • Schakel voor zeer dringende herstellingen de brandweer in door 112 te bellen
 • Weet dat hoe completer je dossier is, hoe sneller de schadeafhandeling geregeld is
 • Indien je akkoord gaat met de vergoeding van de verzekeraar zal de vergoeding betaald worden binnen de 30 dagen

Stormschade aan je woning?

Hoewel een brandverzekering niet verplicht is, wordt het wel aangeraden deze af te sluiten. De verzekering vergoedt ook materiële schade die veroorzaakt werd door het vallen van een boom op een gebouw, storm, hagel, overstroming, …

Deze verplichte basisdekkingen worden vaak uitgebreid met schade die veroorzaakt wordt door blikseminslag, rook en roet, water, glasbreuk, elektriciteitsrisico’s, botsing, …

Ook wanneer een slecht onderhouden dak van je buur schade zou veroorzaken aan je eigen woning, komt de brandverzekering tussen. De schade kan eventueel verhaald worden op de buur indien er geen overmacht kan worden ingeroepen.

Stormschade rondom je woning?

In bepaalde polissen zijn alle vaststaande stukken zoals omheiningen, tuinhuisjes, gemetselde barbecues, … en soms zelf losstaand tuinmeubilair gedekt tot een bepaald bedrag.

U kan steeds contact met ons opnemen indien je extra vragen hebt in verband met je brandverzekering.

Bron: Aquilae

Autoverzekering steeds meer op maat

7 januari 2020

auto

Wie een nieuwe wagen koopt naar aanleiding van het Autosalon van 10 tot 19 januari, kan rekenen op speciale promoties. Maar niet alleen je auto is dan goedkoper, ook voor de bijbehorende verzekering wordt tijdens die periode promotie gemaakt. Hap niet te snel toe wanneer dit in combinatie verkocht wordt.

De opties voor je auto kies je op maat van jouw levensstijl, en ook je autoverzekering wordt steeds meer maatwerk. Schaf je je een nieuwe auto aan, dan kies je het best voor een omniumverzekering: die vult je verplichte BA-autoverzekering aan, zodat ook schade aan je eigen voertuig vergoed wordt. Er zijn twee types omniumverzekering: een Mini Omnium en een Maxi Omnium. Bij een Mini Omnium komt de verzekeringsmaatschappij tussen bij schade door brand (inclusief ontploffing, elektriciteitsrisico), diefstal, glasbraak, contact met dieren of natuurkrachten (bijvoorbeeld overstroming, aardbeving, hagel, storm …). Een Maxi Omnium – de naam verraadt het – biedt iets uitgebreidere dekking en komt ook tussen bij ongevalsschade en vandalisme.

Waarde van je wagen

Fijn, je koopt je auto op het Autosalon met een stevige korting. Maar op welke waarde wordt je omniumverzekering dan berekend? De factuurwaarde, dus het exacte bedrag dat jij betaalt? Of de cataloguswaarde, met andere woorden: de waarde zonder die mooie korting. De waarde die als basis wordt genomen bepaalt ook de berekening van de schadevergoeding bij totaal verlies. Het is duidelijk: bij het vergelijken van autoverzekeringen moet je rekening houden met heel wat factoren. Bestudeer promoties en voorwaarden aandachtig en vraag raad aan je makelaar: hij helpt je jouw verzekering op maat te kiezen.

Verzekerd per kilometer

Als je weinig kilometers rijdt, is de kans kleiner dat je een ongeval veroorzaakt: dat is het uitgangspunt van de verzekering per kilometer. Een kleiner risico betekent ook: een lagere premie. Ben je iemand die heel veel kilometers doet, dan is een ander type verzekering wellicht interessanter. Maar ook daar zijn verschillende varianten mogelijk, met een vaste of een Engelse franchise bijvoorbeeld. Sluit je een omniumverzekering af, dan geldt een franchise of vrijstelling: een bepaald bedrag dat je zelf betaalt bij schade. Kies je een vaste franchise, dan is een vast percentage van de waarde van je auto voor jouw eigen rekening wanneer je een ongeval veroorzaakt. Een Engelse franchise werkt met een drempelbedrag, bijvoorbeeld 1.000 euro. Is de schade kleiner dan 1.000 euro, dan krijg je helemaal geen schadevergoeding. Lopen de kosten op tot boven de 1.000 euro? Dan krijg je alle schade vergoed en betaal je zelf geen cent.

En de bestuurder?

Veroorzaak je een ongeval, dan vergoedt je BA-autoverzekering eventuele schade aan je passagiers. Maar jouw lichamelijke letsels zijn voor je eigen rekening. Daarom is het een goed idee om ook een bestuurdersverzekering af te sluiten. Zo’n polis vergoedt de bestuurder van de wagen voor de letsels die hij bij een verkeersongeval oploopt, ongeacht of hij in fout is. Concreet voorziet de bestuurdersverzekering een terugbetaling van je medische kosten, een dagvergoeding bij tijdelijke invaliditeit, een vastgestelde vergoeding bij blijvende invaliditeit of de uitbetaling van een bedrag aan je nabestaanden als je zou overlijden. De polis verzekert elke toegelaten bestuurder, en kan dus interessant zijn voor gezinnen waar verschillende personen gebruikmaken van één auto.

Eigen auto voor je kinderen

Wonen je kinderen nog thuis, maar hebben ze wel al een eigen auto? Dan sluiten ze het best hun eigen autoverzekering af. Het lijkt misschien goedkoper om hun verzekering op jouw naam te zetten, want jij rijdt al vele jaren schadevrij en betaalt dus een lagere premie. Maar blijkt na een ongeval dat de kinderen niet zijn opgegeven als voornaamste bestuurder, dan hoeft de verzekeraar de schade niet te betalen. Een risico dat je beter vermijdt… Het heeft ook een voordeel: als een jongere meteen zijn eigen verzekering neemt, begint hij onmiddellijk schadevrije jaren op te bouwen. Hoe meer schadevrije jaren, hoe hoger de korting op de premie. En voor jonge bestuurders bestaan overigens speciale tarieven: ga ook daarvoor dus zeker langs bij je makelaar.

 

Wens je meer info voor een nieuwe autoverzekering? Je kan altijd contact met ons opnemen.

Bron: Aquilae 
© Flanders Insurance BVBA - Verhelststraat 5 - 8790 Waregem | Kortrijkseweg 356 – 8791 Beveren-Leie
FSMA / RPR Gent, afdeling Kortrijk 0705959565