Omnium oldtimers

Er zijn slechts enkele verzekeraars die op de Belgische markt omniumverzekeringen aanbieden voor oldtimers, maar allen voorzien ze diverse uitsluitingen en beperkingen waar de klanten zich niet aan verwachten. Als makelaarskantoor kunnen wij ons niet veroorloven dat verzekeraars die kleine lettertjes toepassen om niet te moeten vergoeden. Wij bieden een duidelijke polis aan met heel specifieke en aangepaste voorwaarden.

Met genoegen kunnen wij u melden wij vanaf heden volgende voorwaarden kunnen aanbieden:

  • Indien de verzekerde meerdere voertuigen heeft, mogen deze gelijktijdig in het verkeer gebracht worden.
  • De beperking van 2.000 km per jaar wordt opgetrokken naar 5000 km per jaar. Mits aanvraag en in uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan afgeweken worden.
  • Regelmatigheidswedstrijden waarbij een gemiddelde snelheid moet aangehouden worden tot 50 km/h zijn standaard meeverzekerd. Snelheidswedstrijden blijven uitgesloten.
  • Er is een vaste vrijstelling van 1 % per voertuig, met een minimum van 300 € en een maximum van 3.000 € voor materiële schade van vandalisme. De vrijstelling wordt niet verhoogd voor regelmatigheidswedstrijden. Er is geen vrijstelling voor schade ten gevolge van brand en diefstal. Er is een vaste vrijstelling van 150 € voor glasbreuk.
  • De gebruikelijke bestuurders worden opgenomen in de polis maar de waarborgen blijven behouden voor elke toevallige bestuurder. Indien de toevallige bestuurder jonger dan 30 jaar is zal de vrijstelling verdubbeld worden. Er is geen dekking voor bestuurders jonger dan 21 jaar.
  • Waardebepaling van het voertuig op basis van een in te vullen formulier en een gedateerde fotoreportage. Alleen in uitzonderlijke gevallen of wanneer de waarde sterk afwijkt van de normale waarde kan de verzekeraar een schattingsverslag vragen.
  • Transport, inclusief laden en lossen is gedekt met mogelijk verhaal op de transporteur.

De premies zijn op aanvraag en zijn afhankelijk van het type en de waarde van de voertuigen.

© Flanders Insurance BVBA - Verhelststraat 5 - 8790 Waregem | Kortrijkseweg 356 – 8791 Beveren-Leie
FSMA / RPR Gent, afdeling Kortrijk 0705959565