Omnium oldtimers

Er zijn slechts enkele verzekeraars die op de Belgische markt omniumverzekeringen aanbieden voor oldtimers, maar allen voorzien ze diverse uitsluitingen en beperkingen waar de klanten zich niet aan verwachten. Als makelaarskantoor kunnen wij ons niet veroorloven dat verzekeraars die kleine lettertjes toepassen om niet te moeten vergoeden. Wij bieden een duidelijke polis aan met heel specifieke en aangepaste voorwaarden.

Met genoegen kunnen wij u melden wij vanaf heden volgende voorwaarden kunnen aanbieden:

  • Indien de verzekerde meerdere voertuigen heeft, mogen deze gelijktijdig in het verkeer gebracht worden.
  • Standaard is er maximum 10.000 km per jaar verzekerd.
  • Standaard clausule: in tegenstelling tot de algemene voorwaarden zijn toeristische rally’s op de openbare weg, met inbegrip van regulariteitsproeven, verzekerd voor zover de maximale toegelaten gemiddelde snelheid 50km/h bedraagt.
  • Vrijstellingen zijn vrij te kiezen. De vrijstellingen zijn niet van toepassing in geval van glasbreuk, diefstal en schade door natuurkrachten.
  • De gebruikelijke bestuurders worden opgenomen in de polis maar de waarborgen blijven behouden voor elke toevallige bestuurder. Voor wagen ouder dan 15 jaar is er geen enkele penalisatie voor occasionele jonge bestuurders ongeacht de leeftijd.
  • Waardebepaling van het voertuig: wij aanvaarden aankoopfacturen of taxatierapporten. De taxatie wordt gratis aangeboden door ons indien de premie meer dan 750 EUR bedraagt.
  • Er is geen afschrijving van toepassing gedurende de ganse duur van het contract. De verzekerde waarde kan ten alle tijden, op een eenvoudig verzoek van de verzekerde, aangepast worden.
  • Transport, inclusief laden en lossen is gedekt met mogelijkheid tot verhaal op de transporteur.
  • Geen preventieverplichtingen en geen penalisatie wanneer het voertuig ’s nachts niet in zijn normale stalplaats staat. Voor wagens met een waarde van meer dan 250.00 EUR of een totale collectie van meer dan 500.000 EUR moet de normale stalplaats uitgerust zijn met een doorgeseind alarm.

De premies zijn op aanvraag en zijn afhankelijk van het type en de waarde van de voertuigen.