RIZIV-VAPZ

Als geconventioneerde zorgverlener hebt u elk jaar de mogelijkheid om sociale voordelen toegekend te krijgen van het RIZIV. Het zou te gek zijn deze teruggave te laten schieten. Op die manier hebt u de mogelijkheid uw pensioen op te krikken alsook een basisdekking gewaarborgd inkomen te voorzien. 

Waarom hebt u recht op een RIZIV-toelage?

De bedoeling is natuurlijk om geconventioneerd werken aan te moedigen. Met een stijgende zorgfactuur is onze maatschappij niet gebaat. Daarom krijgen zorgverstrekkers, die zich verbinden volgens de barema’s te werken een extra stimulans. Deze stimulans gebruikt u om een noodzakelijk aanvullend pensioen op te bouwen. Ook een tussenkomst bij arbeidsongeschiktheid is voorzien. Zo kan u, uzelf en uw naaste familie beschermen tegen inkomensverlies.

Welke voordelen kan u genieten?

Zoals reeds gezegd kan u de RIZIV-toelage gebruiken om een aanvullend pensioen op te bouwen, maar ook een gewaarborgd inkomen. De contracten voorzien tevens een kapitaal bij overlijden. Uw dotatie wordt vervolgens uitbetaald in een lopend contract gewaarborgd inkomen of RIZIV-VAPZ.

We zien echter grote verschillen tussen verzekeringsmaatschappijen. Hiervoor hebben we de markt grondig vergeleken, zodat we u kunnen bijstaan met duidelijk advies.

Wie heeft recht op een RIZIV-VAPZ?

Jammer genoeg hebben niet alle medische en paramedische beroepen recht op de RIZIV-dotatie. We zien echter stilaan een toevoeging van beroepscategorieën, wat we natuurlijk alleen maar kunnen toejuichen. De voorwaarde is altijd of u voldoende hebt gewerkt conform wat omschreven is in de RIZIV-conventie. Dit is per beroepscategorie verschillend. Hieronder vindt u enkele voorbeelden terug:

  • Geconventioneerde arts
  • Geconveentioneerde tandarts
  • Geconventioneerde apotheker
  • Geconventioneerde kinesistherapeut
  • Geconventioneerde logopedist
  • Geconventioneerde zelfstandige verpleegkundige