Verzekering BA Oldtimers

Eerste voertuig BA premie                       € 106,89

Alle volgende voertuigen BA premie   € 5,64

Bijkomende waarborg repatriëring inbegrepen onder volgende voorwaarden:

  1. Voertuig onderworpen aan jaarlijkse technische controle; 1x per jaar na pech of na ongeval
  2. Voertuig niet onderworpen aan jaarlijkse technische controle; enkel na ongeval
    Territoriaal : België + alle landen in Europa vermeld op de groene kaart (niet : Marokko, Albanië, niet-Europees gedeelte van Turkije)

Er wordt een vrijstelling toegepast per ongeval wanneer het aangeduide voertuig bestuurd wordt door een persoon jonger dan 25 jaar. De vrijstelling bedraagt 150 € (niet-geïndexeerd).

Deze vrijstelling is niet van toepassing wanneer het aangeduide voertuig bestuurd wordt door een (bijkomende) bestuurder vermeld in het contract of door een garagist of een hersteller aan wie het voertuig werd toevertrouwd in het kader van diens beroepsactiviteiten.