Verzekering Rechtsbijstand Oldtimers

Eerste voertuig premie: € 30,63

Alle bijkomende voertuigen: Gratis

 

Complete waarborg rechtsbijstand

Artikel 1 van de polis voorziet volgende formulering
“Artikel 1: Waarborg << de Beste van de Markt >>
Wij willen de beste waarborg rechtsbijstand auto aanbieden. Indien een verzekerde op de Belgische markt een polis rechtsbijstand Auto vindt die hem betere voorwaarden van tussenkomst biedt met het oog op afhandelen van zijn schadegeval, engageren wij ons om hem dezelfde voorwaarden te bieden.”

Onder voorbehoud van acceptatie door de maatschappij. Alle premies zijn inclusief taksen en kosten, onderworpen aan jaarlijkse indexatie.